QR do tej strony

http://bibliotekawolontariatu.pl/?p=134

Czy wiesz że

każdy link do książki będzie prowadził do niej niezależnie od tego jak bardzo będzie się rozwijała biblioteka - dlatego możesz polecać książki swoim znajomym poprzez linki.
Co każdy koordynator wolontariatu wiedzieć powinien?
Wolontariat stały i akcyjny – kompendium wiedzy
autor / autorzy
pod red. Moniki Archicińskiej
wydawca wydanie
Warszawa 2011

Zagadnienia zawarte w tej publikacji dotyczą zarówno wolontariatu stałego, jak i akcyjnego, ponieważ trudno oddzielić od siebie te dwa rodzaje wolontariatu. Kolejno każdy z czytelników może zapoznać się z zagadnieniami związanymi z definiowaniem wolontariatu, aspektami prawnymi, kwestiami związanymi podpisywaniem porozumień z wolontariuszami oraz z motywowaniem i ich rekrutacją. Obok aspektów teoretycznych dotyczących zagadnienia, publikacja zawiera szereg dobrych praktyk, rekomendacji z różnych Banków Żywności, a także z innych organizacji
współpracujących również z wolontariuszami. Dziękuję wszystkim Bankom Żywności, które przygotowały opisy dobrych praktyk, a także innym organizacjom (Centrum Wolontariatu, Polskiej Akcji Humanitarnej, Francuskiej Federacji Banków Żywności), które również brały udział w tworzeniu tej publikacji.

W przestrzeni różnych publikacji na temat wolontariatu trudno znaleźć pozycję, która całościowo pokazywałaby różne aspekty związane z tą tematyką. Ta publikacja jest próbą zebrania wszystkich ważnych kwestii związanych z wolontariatem, ale nie wyczerpuje tematu całościowo. Jest tylko skrótem informacji na ten temat. Jak sam tytuł
mówi, są to podstawy, które każdy z koordynatorów wolontariatu powinien wiedzieć, aby móc dobrze pełnić swoją rolę.

Poleć