QR do tej strony

http://bibliotekawolontariatu.pl/?p=462

Czy wiesz że

każdy link do książki będzie prowadził do niej niezależnie od tego jak bardzo będzie się rozwijała biblioteka - dlatego możesz polecać książki swoim znajomym poprzez linki.
brak okładki
Wolontariat w opiece paliatywnej i hospicyjnej w Polsce - aspekty prawne
autor / autorzy
Leszek Pawłowski, Monika Lichodziejewska-Niemierko
wydawca wydanie
Gdańsk 2010

(w:) Medycyna Paliatywna w Praktyce 2010, tom 4, nr 3

Wolontariat jest zjawiskiem społecznym polegającym na dobrowolnym i nieodpłatnym wykonywaniu przez wolontariuszy świadczeń na rzecz uprawnionych organizacji. Organizacje te angażują wolontariuszy do różnych działań, wśród których można wyróżnić działania na rzecz placówek ochrony zdrowia oraz osób chorych i cierpiących. W Polsce dynamiczny rozwój wolontariatu można zaobserwować zwłaszcza w hospicjach i innych placówkach opieki paliatywnej. Zatrudnieni tam wolontariusze biorą udział w opiece nad pacjentami oraz wykonują świadczenia poza sferą tej opieki.

Są wśród nich zarówno osoby posiadające szczególne kwalifikacje lub uprawnienia, jak i ludzie wykonujący zadania, dla których nie jest wymagane posiadanie specjalistycznego wykształcenia. Do wolontariatu w opiece paliatywnej znajdują zastosowanie zasady przewidziane w przepisach prawnych, a zwłaszcza w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Poleć