QR do tej strony

http://bibliotekawolontariatu.pl/?p=454

Czy wiesz że

każdy link do książki będzie prowadził do niej niezależnie od tego jak bardzo będzie się rozwijała biblioteka - dlatego możesz polecać książki swoim znajomym poprzez linki.
brak okładki
Wolontariat w profilaktyce
autor / autorzy
Zbigniew B. Gaś
wydawca wydanie
Warszawa 2002

(w:) Remedium, czerwiec 2002

We współczesnych programach profilaktycznych, obok profesjonalistów, istotną rolę odgrywają wolontariusze. Wolontariat to dobrowolne, œwiadome i bezpłatne działanie na rzecz drugiego człowieka. Tak rozumiany wolontariat jest atrakcyjny zwłaszcza dla osób młodych, albowiem dostarcza im okazji do rozwoju własnych zdolności i indywidualności, podejmowania konkretnych działań w celu pomagania innym oraz czerpania satysfakcji z przydatności ludziom zagubionym, przeżywającym trudności i potrzebującym wsparcia.

Poleć