QR do tej strony

http://bibliotekawolontariatu.pl/?p=443

Czy wiesz że

każdy link do książki będzie prowadził do niej niezależnie od tego jak bardzo będzie się rozwijała biblioteka - dlatego możesz polecać książki swoim znajomym poprzez linki.
brak okładki
Altruiści w działaniu – czyli rozważania o wolontariacie zagranicznym w Europejskim Roku Wolontariatu (część 2 - przyjazdy do Polski/Europy)
autor / autorzy
Ewa Pająk-Ważna
wydawca wydanie
Levoca 2012

(w:) Banach M., Matejek J. (red.) „Z teorii i praktyki pracy socjalnej”, wyd. MTM, Levoca 2012, s. 204-219, ISBN 978-80-89187-55-3

Podejmowanie tematyki wolontariatu zagranicznego przez teoretyków oraz praktyków edukacji znajduje swoje uzasadnienie wobec wzrastającego zainteresowania tą formą aktywności wśród różnych grup społecznych oraz coraz większej dostępności i różnorodności programów zagranicznych w Polsce. Przypomnę, że „wolontariat zagraniczny” to pojęcie, które może być stosowane zamiennie ze sformułowaniem „wolontariat międzynarodowy”. Są to programy lub projekty o określonych wyraźnie ramach czasowych (krótkoterminowe lub długoterminowe), najczęściej nie wymagające fachowych kwalifikacji, których realizacja odbywa się przy udziale jednego lub kilku (grupy) wolontariuszy poza granicami kraju, z którego pochodzi/pochodzą wolontariusz/e.

Poleć